FEET

FEET

Sinh Viên Khoa CN Điện

⛔️ ⛔️ ⛔️ Diễn biến cuộc thi siu xe đua năng lượng mặt trời do Khoa Công nghệ Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tổ chức.⛔️ ⛔️ ⛔️ ⛔️ Cuộc so tài rất gay cấn.⛔️ 🏃 ⛔️ 🏃 ⛔️ 🏃 ⛔️ 🏃

Cuộc thi : xe đua năng lượng mặt trời _sv khoa điện

⛔️ ⛔️ ⛔️ ⛔️ ⛔️ ⛔️ Diễn biến cuộc thi siu xe đua năng lượng mặt trời do Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tổ chức.⛔️ ⛔️ ⛔️ ⛔️ ⛔️ ⛔️ Cuộc so tài rất gay cấn.⛔️ 🏃 ⛔️ 🏃 ⛔️ 🏃 ⛔️ 🏃 ⛔️http://user30639.psee.ly/DU74N

Người đăng: Khoa Công Nghệ Điện – Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An vào Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN