FEET

FEET

Tổ chức nhân sự

 

Nhân sự Liên lạc

ThS. Đỗ Việt Dũng

Trưởng Khoa

ĐT: 0909 006 416
Mail: vietdung@dongan.edu.vn
ThS. Nguyễn Hồng Hoanh

P. Trưởng Khoa

ĐT: 0902 592 482
Mail: hoanhnguyen@dongan.edu.vn
ThS. Trương Ngọc Thảo

Giảng viên

ĐT: 0936 344 676
Mail: truongthao@dongan.edu.vn
ThS. Phạm Minh Tường

Giảng viên

ĐT: 0965 190 119
Mail: minhtuong@dongan.edu.vn
ThS. Vũ Đức Toàn

Giảng viên

ĐT: 0378 146 805
Mail: vutoan@dongan.edu.vn
ThS. Đoàn Huỳnh Công Sơn

Giảng viên

ĐT: 0354 530 524
Mail: doanson@dongan.edu.vn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN